Nowe badania – starsze pacjentki z rakiem piersi unikną radioterapii

   
  Przeprowadzono
nowe badania, których wyniki wskazują, że starsze pacjentki, które
przeszły chirurgiczne usunięcie raka piersi, być może unikną
dodatkowego leczenia za pomocą radioterapii, a co za tym idzie –
skutków ubocznych tego leczenia.


   Radioterapia
jest jedną z najstarszych metod leczenia nowotworów. Najczęściej
wykorzystuje się promieniowanie X. Wysoka częstotliwość fal
powoduje jonizację w tkankach. Jonizacja
powstaje w wyniku wybicia elektronu z orbity atomu przez falę
elektromagnetyczną. Wolne elektrony powodują wytworzenie wolnych
rodników – niestabilnych cząsteczek o dużej reaktywności
chemicznej. DNA jądra komórkowego jest strukturą podatną na
uszkodzenia w wyniku jonizacji. DNA zostaje uszkodzone, gdy wolny
elektron trafia w nić DNA oraz w wyniku działania wolnych rodników. Mimo, iż
komórki nowotworowe niszczone są przez promieniowanie szybciej niż
zdrowe, to jednak metoda ta nie jest całkiem pozbawiona skutków
ubocznych.
  Każdy
organizm jest inny – dlatego efekty uboczne są różne u
poszczególnych pacjentów. Zależą one przede wszystkim od dawki
promieniowania oraz od części ciała poddawanej napromieniowaniu.
Do najczęstszych efektów ubocznych radioterapii należą:
zmęczenie, utrata włosów w miejscu napromieniowania, zmiany skórne
i utrata apetytu. U osób młodych zazwyczaj niepokojące objawy
szybko przemijają. W przypadku osób starszych, które nie mają tak
sprawnych mechanizmów naprawczych, problemy te mogą być bardziej
szkodliwe. Jest jednak nadzieja na uniknięcie radioterapii. Jak
sugerują najnowsze badania, część kobiet w starszym wieku, które
chorują na nowotwór piersi, może uniknąć radioterapii, bez szkód
dla szans na przeżycie.

  Starsze
kobiety (po 65 roku życia) z rakiem piersi, które poddały się
chirurgicznej resekcji i leczeniu hormonalnemu, zyskują tak naprawdę
niewielkie korzyści z późniejszej radioterapii. Wyniki badań
sugerują, że pacjentki z niewielkim ryzykiem nawrotu nowotworu,
mogą uniknąć szkodliwego leczenia i powiązanych z nim efektów
ubocznych tj. zmęczenie, czy uszkodzenia serca.
 Starszym
kobietom z nowotworami piersi, proponuje się chirurgiczne usunięcie
guza z następczym leczeniem hormonalnym, wraz z radioterapią. Kilka
nowszych badań szacowało korzyści z leczenia przy pomocy
radioterapii u starszych kobiet, które przeszły interwencję
chirurgiczną z zachowaniem piersi.
  Naukowcy
z Uniwersytetu w Edynburgu przeprowadzili badania na 1326 pacjentkach
w wieku 65+ z wczesnym stadium raka piersi. Nowotwory wycięto
chirurgicznie. Nie zaobserwowano przerzutów do okolicznych węzłów
chłonnych. Polowa pacjentek oprócz leczenia hormonalnego poddawana
była radioterapii. Druga połowa przechodziła tylko kurację
hormonalną. Po 5 latach – 96% pacjentek przeżyło, w przypadku
pozostałych 4% przyczyną śmierci nie były nowotwory piersi. U
około 1% pacjentek leczonych przy pomocy radioterapii nastąpił
nawrót nowotworu, w porównaniu do 4% pacjentek nieleczonych.
  Profesor
Ian Kunkler z Cancer Research Centre na University of Edinburg,
powiedział: „Podczas, gdy radioterapia pozostaje nadal standardową
metodą wspierającą wiele kobiet po chirurgicznym usunięciu guza,
całkowita redukcja ryzyka związanego z nawrotem nowotworu przez
radioterapię, w połączeniu z kuracją hormonalną, jest naprawdę
niewielka. To sprawia, że można ją pominąć u wybranych,
starszych pacjentek.”
   Jak
się okazuje, nie zawsze to co stosowane od dawna – jest skuteczne
w każdym przypadku. Czasem można uniknąć niepotrzebnych działań
niepożądanych, bez utraty szans na przeżycie. Oczywiście nie
można działać pochopnie i najpierw należy dokładnie ocenić
każdy pojedynczy przypadek. Za ryzyko nawrotu choroby nowotworowej
odpowiadają między innymi mutacje w rożnych genach związanych z
progresją nowotworową. Identyfikacja takich mutacji u pacjentek
chorych na nowotwory, być może pozwoli ocenić, czy radioterapia
jest konieczna, czy też można ją pominąć.
Źródło:
Ian
H Kunkler, Linda J Williams, Wilma J L Jack, David A Cameron, J
Michael Dixon.
Breast-conserving
surgery with or without irradiation in women aged 65 years or older
with early breast cancer (PRIME II): a randomised controlled
trial
.The
Lancet Oncology
,
2015; DOI:
10.1016/S1470-2045(14)71221-5

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *