Nowotwory mózgu

      
    Nowotwory układu nerwowego należą
obecnie do najtrudniej wyleczalnych nowotworów i dotykają coraz młodsze osoby.
Są one bardzo trudne do rozpoznania, dlatego diagnozowane są w bardzo późnym
stadium. Niestety – to właśnie od wczesnej diagnozy zależą zazwyczaj losy
pacjentów.  Najczęściej chorują dzieci do
lat 10.  Liczba zachorowań na nowotwory
mózgu rośnie z roku na rok. Aby zwiększyć skuteczność leczenia należy przede
wszystkim uświadamiać społeczeństwo na temat czynników ryzyka, czy pierwszych
objawów. Miesiącem świadomości raka mózgu jest maj.


    Diagnozę raka mózgu co roku słyszy około 3
tysięcy Polaków. Nowotwory te dotykają najczęściej dzieci lub osoby po 60 roku
życia. Ponad 40% pierwotnych nowotworów mózgu to glejaki, które stanowią aż 80%
wszystkich nowotworów złośliwych ośrodkowego układu nerwowego (OUN). Rdzeniaki
płodowe i gwiaździaki częściej występują u dzieci. Do dnia dzisiejszego do
końca nie są poznane dokładne przyczyny raka mózgu. Na pewno został
potwierdzony udział promieniowania jonizującego w patogenezie nowotworów mózgu.
Do czynników ryzyka należą także: pestycydy, herbicydy, substancje
petrochemiczne, nitrozoaminy, pole elektromagnetyczne, przebyte urazy mózgu,
czy zarażenie wirusem Epstein-Barr. Na nowotwory mózgu bardziej narażone są
osoby, które pracują w branży rolniczej, elektrycznej, a także osoby, które
bardzo często rozmawiają przez telefon komórkowy.

   Objawy guza mózgu są bardzo różnorodne i nie
są specyficzne. Zależą przede wszystkim od umiejscowienia nowotworu. Uogólnione
objawy to najczęściej: bóle głowy, wymioty, nudności, zaburzenia pamięci,
napady padaczkowe, zaburzenia świadomości, a także niedowłady w różnych
częściach ciała. Jeśli chodzi o objawy zależne od miejsca wystąpienia guza to
są to: zaburzenia sfery emocjonalnej (guz w płacie czołowym), zaburzenia słuchu
(guz w płacie skroniowym), zaburzenia czucia (płat ciemieniowy), zaburzenia
wzrokowe (płat potyliczny).

   W diagnozowaniu guza mózgu niezwykle ważny
jest dokładny wywiad z pacjentem z uwzględnieniem wszystkich niepokojących
objawów. Do badań obrazowych stosowanych w diagnostyce nowotworów ośrodkowego
układu nerwowego należą: rezonans magnetyczny głowy, tomografia komputerowa z
kontrastem, czy angiografia, która pozwala na ocenę naczyń krwionośnych przy
tkance nowotworowej.

   Leczenie nowotworów mózgu zależne jest od
stadium oraz od stopnia złośliwości, dlatego niezbędne są badania
histopatologiczne przed rozpoczęciem jakiejkolwiek terapii. Leczenie chirurgiczne
stosuje się w przypadku, kiedy pozwala na to umiejscowienie nowotworu. Ma ono
na celu usunięcie całej tkanki guza, albo chociaż częściowe zmniejszenie
ciasnoty wewnątrz czaszki, aby poprawić komfort życia pacjenta. Czasem
wspomagająco stosuje się radioterapię lub chemioterapię, jednak ich skuteczność
nie jest znacząca. Poszukiwanie innych metod zwalczania nowotworów mózgu jest
więc niezbędne.

    Ciekawych wyników dostarczyły badania
przeprowadzone przez naukowców na Uniwersytecie Adelaide. Odkryli oni, że
wzrost nowotworów mózgu może zostać zatrzymany po podaniu leków hamujących
działania niepożądane chemioterapii. Odkrycia tego dokonano podczas badań
związku pomiędzy nowotworami mózgu, a białkami powiązanymi z stanem zapalnym
mózgu, zwanymi „substancją P”. Substancja P jest wydzielana w większych
ilościach w pewnych nowotworach – w tym jak się okazało, też w raku mózgu.
Naukowcy chcieli wiedzieć, czy substancja ta jest powiązana z wzrostem guza,
oraz czy zablokowanie jej może zahamować ten wzrost. Substancja P wiąże się z receptorem NK1. Naukowcy zablokowali ten receptor przy pomocy
leku o nazwie Emend, który przeznaczony jest dla pacjentów po chemioterapii, w
celu łagodzenia skutków niepożądanych leczenia. Aktywność substancji P została
zahamowana, a wzrost guza zatrzymany. Wyniki badań dają szanse na znalezienie
znacznie skuteczniejszych szans na leczenie tych złośliwych i wyjątkowo
trudnych do zwalczania nowotworów.
  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *