Nowe badania dotyczące czerniaka złośliwego

   

    

    Czerniak złośliwy to najgroźniejszy nowotwór skóry. Rozwój
terapii celowanych znacząco poprawił przeżywalność pacjentów z
czerniakiem złośliwym w ciągu ostatniej dekady. Niestety – u
wielu pacjentów obserwuje się nawroty choroby, ponieważ rzadko
kiedy leczenie zabija wszystkie komórki nowotworowe. Pozostałe
komórki nowotworowe nabywają odporności na stosowane leczenie i
stają się bardziej agresywne. Naukowcy z Moffitt Cancer Center
odkryli nowy mechanizm, który prowadzi do uzyskania odporności
przez komórki czerniaka na leczenie i celuje w białko BRAF.


   Mutacje
w genie BRAF są bardzo często diagnozowane u pacjentów z
czerniakami (około 50%). Kilka leków celowanych w BRAF zostało
zatwierdzonych przez Agencję ds. Leków i Żywności do leczenia
pacjentów z tą mutacją tj. dabrafenib czy vemurafenib. Jednakże
leczenie takie nie jest zadowalające. Wielu pacjentów cierpi na
nawroty choroby, co jest normalne w przypadku, kiedy wszystkie
komórki raka nie zostaną zniszczone. Ocalałe komórki nabywają
odporności na leczenie i stają się wyjątkowo trudne do
zwalczenia.
   PTEN
to kolejny gen, który często mutuje w komórkach czerniaka
złośliwego. Pacjenci, którzy posiadają mutacje BRAF i PTEN, mają
jeszcze gorszą odpowiedź na leczenie powyżej wymienionymi lekami.
Naukowcy z Moffitt Cancer Center próbowali określić mechanizm,
jaki odpowiada za odporność na stosowanie inhibitorów BRAF.
Odkryli, że inhibitory BRAF powodują zwiększenie ekspresji
fibronektyny w komórkach czerniaka. Fibronektyna jest to białko
macierzy pozakomórkowej, które reguluje oddziaływania
komórka-macierz przez interakcje z integrynami. Podwyższone poziomy
tego białka w otoczeniu komórek czerniaka tworzą ochronne
mikrośrodowisko, która ogranicza dostęp inhibitorów BRAF i czyni
je odpornymi na ich działanie.
    Naukowcy
także odkryli, że pacjenci z mutacją PTEN, którzy mają
zwiększone poziomy fibronektyny mają mniejsze szanse na przeżycie.
Zastosowanie u nich leków przeciwko BRAF w połączeniu z lekami
celującymi w środowisko ochronne daje lepsze rezultaty.
Zastosowanie leków działających na zmienione mikrośrodowisko
będzie więc celem kolejnych terapii, ponieważ nawet z pojedynczej
przetrwałej komórki może nastąpić nawrót choroby.
Źródło:
I
V Fedorenko, E V Abel, J M Koomen, B Fang, E R Wood, Y A Chen, K J
Fisher, S Iyengar, K B Dahlman, J A Wargo, K T Flaherty, J A Sosman,
V K Sondak, J L Messina, G T Gibney, K S M Smalley.
Fibronectin
induction abrogates the BRAF inhibitor response of BRAF
V600E/PTEN-null melanoma cells
.Oncogene,
2015; DOI:
10.1038/onc.2015.188

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *