Pacjentki z rakiem piersi są zaniepokojone obciążeniem genetycznym


   

   Nowe badania przeprowadzone
na Uniwersytecie w Michigan pokazują, że wiele kobiet z zdiagnozowanym rakiem
piersi jest zaniepokojonych ryzykiem rozwoju kolejnego nowotworu u nich, lub
też obawiają się genetycznego obciążenia u swoich najbliższych.
  Mniej więcej 35% wszystkich kobiet z
zdiagnozowanym rakiem piersi wyraża wielką chęć zrobienia testów genetycznych,
których wyniki pozwoliłyby oszacować ryzyko zachorowania na inny nowotwór.
Niestety – aż 43% z nich nie otrzymuje wystarczającego wsparcia w postaci
konsultacji z specjalistą, który pomógłby dokładnie omówić wyniki takich badań.
Przeprowadzone badania pokazały także, że pacjentki reprezentujące mniejszość
rasową często miały bardziej ograniczony dostęp do rozmowy z specjalistą, niż
pacjentki rasy białej, mimo iż żadne badania nie pokazały, żeby miały one
mniejsze ryzyko zachorowania na dziedzicznego raka. 

    Badania wyraźnie wskazują, że istnieje
wyraźna potrzeba dyskusji na temat badań genetycznych w kontekście nowotworów.
Pacjentki powinny posiadać odpowiednią wiedzę, zanim poddadzą się badaniu. Około
10% pacjentek z rakiem piersi posiada dziedziczne mutacje, które odpowiadają w
dużym stopniu za rozwój tego nowotworu. Wiele z nich wykazuje zainteresowanie testami
genetycznymi, aby obniżyć ryzyko uaktywnienia się kolejnej mutacji, jednak
lekarze często nie wykazują zainteresowania dyskusją na temat ryzyka związanego
z mutacjami genetycznymi.

    W związku z coraz większym rozpowszechnieniem
testów genetycznych przez środki masowego przekazu, pacjenci powinni być
bardziej świadomi– powinni wiedzieć o nich coś więcej o testach genetycznych,
niż tylko to, że istnieją one na rynku. 

  W badaniu przeprowadzonym na Uniwersytecie
Michigan, 1536 pacjentek z zdiagnozowanym rakiem piersi wypełniło ankietę.
Pacjentki, które były zainteresowane testami genetycznymi wykazywały dużą obawę
o to, że ktoś z ich bliskiej rodziny może w przyszłości zachorować na raka.  Najbardziej martwiły się kobiety młode i
kobiety latynoskiego pochodzenia, które mówiły tylko w języku hiszpańskim.
Kobiety te także bardziej martwiły się o nawrót choroby nowotworowej, oraz o
pojawienie się innego nowotworu w przyszłości u nich samych. Badania te zostały
opublikowane w Journal of Clinical
Oncology.

   Pacjentki powinny być lepiej informowane na
temat ryzyka nawrotu nowotworu, oraz na temat skutków występujących mutacji, a
także o możliwościach skutecznej prewencji nowotworowej. Regularne badania
kontrolne, odpowiednia dieta i ruch są niezwykle ważne po przebytej chorobie
nowotworowej. Niezbędna jest także dokładna konsultacja specjalisty w przypadku
wykonywania testów genetycznych. Odpowiednia interpretacja wyników badania może
przyczynić się do ograniczenia stresu i niepokoju związanego z występowaniem
dziedzicznych mutacji. 

   Temat dziedzicznych nowotworów został
ostatnio nagłośniony w mediach po ogłoszeniu przez znaną aktorkę – Angelinę Jolie,
że zamierza poddać się operacji usunięcia jajników. Aktorka ma już za sobą
podwójną mastektomię. Powodem podjęcia tak drastycznej decyzji był wynik testu
genetycznego, który jednoznacznie wskazał na bardzo wysokie ryzyko zachorowania
na raka piersi. Angelina odziedziczyła mutację w genie BRCA1 po swojej mamie,
która zmarła niedawno na nowotwór.

   Warto jednak wspomnieć, że operacyjne
usunięcie narządów to ostateczność – nie konieczność. Świadomość na temat
czynników ryzyka jest niezwykle ważna przy diagnozie mutacji genetycznych.
Zdrowy styl życia, odpowiednia dieta i regularne badania kontrolne mogą nas
uchronić przed rakiem. Należy także mieć na uwadze, że rak wykryty w bardzo
wczesnym stadium jest zazwyczaj uleczalny. 

   Decydując się na badanie genetyczne w
kierunku mutacji powodujących rozwój nowotworów warto wybrać placówkę, która
oferuje konsultacje lekarza specjalisty, aby maksymalnie ograniczyć stres
związany z badaniem.
Źródło: Reshma Jagsi, Kent A.
Griffith, Allison W. Kurian, Monica Morrow, Ann S. Hamilton, John J. Graff,
Steven J. Katz, and Sarah T. Hawley. Concerns About Cancer Risk and
Experiences With Genetic Testing in a Diverse Population of Patients With
Breast Cancer
.
Journal of Clinical Oncology, April 2015 DOI: 10.1200/JCO.2014.58.5885

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *