Nowe badania dotyczące czerniaka złośliwego

   
    
    Czerniak złośliwy to najgroźniejszy nowotwór skóry. Rozwój terapii celowanych znacząco poprawił przeżywalność pacjentów z czerniakiem złośliwym w ciągu ostatniej dekady. Niestety – u wielu pacjentów obserwuje się nawroty choroby, ponieważ rzadko kiedy leczenie zabija wszystkie komórki nowotworowe. Pozostałe komórki nowotworowe nabywają odporności na stosowane leczenie i stają się bardziej agresywne. Naukowcy z Moffitt Cancer Center odkryli nowy mechanizm, który prowadzi do uzyskania odporności przez komórki czerniaka na leczenie i celuje w białko BRAF.


   Mutacje w genie BRAF są bardzo często diagnozowane u pacjentów z czerniakami (około 50%). Kilka leków celowanych w BRAF zostało zatwierdzonych przez Agencję ds. Leków i Żywności do leczenia pacjentów z tą mutacją tj. dabrafenib czy vemurafenib. Jednakże leczenie takie nie jest zadowalające. Wielu pacjentów cierpi na nawroty choroby, co jest normalne w przypadku, kiedy wszystkie komórki raka nie zostaną zniszczone. Ocalałe komórki nabywają odporności na leczenie i stają się wyjątkowo trudne do zwalczenia.

   PTEN to kolejny gen, który często mutuje w komórkach czerniaka złośliwego. Pacjenci, którzy posiadają mutacje BRAF i PTEN, mają jeszcze gorszą odpowiedź na leczenie powyżej wymienionymi lekami. Naukowcy z Moffitt Cancer Center próbowali określić mechanizm, jaki odpowiada za odporność na stosowanie inhibitorów BRAF. Odkryli, że inhibitory BRAF powodują zwiększenie ekspresji fibronektyny w komórkach czerniaka. Fibronektyna jest to białko macierzy pozakomórkowej, które reguluje oddziaływania komórka-macierz przez interakcje z integrynami. Podwyższone poziomy tego białka w otoczeniu komórek czerniaka tworzą ochronne mikrośrodowisko, która ogranicza dostęp inhibitorów BRAF i czyni je odpornymi na ich działanie.

    Naukowcy także odkryli, że pacjenci z mutacją PTEN, którzy mają zwiększone poziomy fibronektyny mają mniejsze szanse na przeżycie. Zastosowanie u nich leków przeciwko BRAF w połączeniu z lekami celującymi w środowisko ochronne daje lepsze rezultaty. Zastosowanie leków działających na zmienione mikrośrodowisko będzie więc celem kolejnych terapii, ponieważ nawet z pojedynczej przetrwałej komórki może nastąpić nawrót choroby.

Źródło: I V Fedorenko, E V Abel, J M Koomen, B Fang, E R Wood, Y A Chen, K J Fisher, S Iyengar, K B Dahlman, J A Wargo, K T Flaherty, J A Sosman, V K Sondak, J L Messina, G T Gibney, K S M Smalley. Fibronectin induction abrogates the BRAF inhibitor response of BRAF V600E/PTEN-null melanoma cells.Oncogene, 2015; DOI:10.1038/onc.2015.188
Czerniak złośliwy to najgroźniejszy nowotwór skóry. Rozwój terapii celowany…

Prześlij komentarz

Dodaj Komentarz (0)

Nowsza Starsza