Nowotwory mózgu


      
    Nowotwory układu nerwowego należą obecnie do najtrudniej wyleczalnych nowotworów i dotykają coraz młodsze osoby. Są one bardzo trudne do rozpoznania, dlatego diagnozowane są w bardzo późnym stadium. Niestety – to właśnie od wczesnej diagnozy zależą zazwyczaj losy pacjentów.  Najczęściej chorują dzieci do lat 10.  Liczba zachorowań na nowotwory mózgu rośnie z roku na rok. Aby zwiększyć skuteczność leczenia należy przede wszystkim uświadamiać społeczeństwo na temat czynników ryzyka, czy pierwszych objawów. Miesiącem świadomości raka mózgu jest maj.


    Diagnozę raka mózgu co roku słyszy około 3 tysięcy Polaków. Nowotwory te dotykają najczęściej dzieci lub osoby po 60 roku życia. Ponad 40% pierwotnych nowotworów mózgu to glejaki, które stanowią aż 80% wszystkich nowotworów złośliwych ośrodkowego układu nerwowego (OUN). Rdzeniaki płodowe i gwiaździaki częściej występują u dzieci. Do dnia dzisiejszego do końca nie są poznane dokładne przyczyny raka mózgu. Na pewno został potwierdzony udział promieniowania jonizującego w patogenezie nowotworów mózgu. Do czynników ryzyka należą także: pestycydy, herbicydy, substancje petrochemiczne, nitrozoaminy, pole elektromagnetyczne, przebyte urazy mózgu, czy zarażenie wirusem Epstein-Barr. Na nowotwory mózgu bardziej narażone są osoby, które pracują w branży rolniczej, elektrycznej, a także osoby, które bardzo często rozmawiają przez telefon komórkowy.

   Objawy guza mózgu są bardzo różnorodne i nie są specyficzne. Zależą przede wszystkim od umiejscowienia nowotworu. Uogólnione objawy to najczęściej: bóle głowy, wymioty, nudności, zaburzenia pamięci, napady padaczkowe, zaburzenia świadomości, a także niedowłady w różnych częściach ciała. Jeśli chodzi o objawy zależne od miejsca wystąpienia guza to są to: zaburzenia sfery emocjonalnej (guz w płacie czołowym), zaburzenia słuchu (guz w płacie skroniowym), zaburzenia czucia (płat ciemieniowy), zaburzenia wzrokowe (płat potyliczny).

   W diagnozowaniu guza mózgu niezwykle ważny jest dokładny wywiad z pacjentem z uwzględnieniem wszystkich niepokojących objawów. Do badań obrazowych stosowanych w diagnostyce nowotworów ośrodkowego układu nerwowego należą: rezonans magnetyczny głowy, tomografia komputerowa z kontrastem, czy angiografia, która pozwala na ocenę naczyń krwionośnych przy tkance nowotworowej.

   Leczenie nowotworów mózgu zależne jest od stadium oraz od stopnia złośliwości, dlatego niezbędne są badania histopatologiczne przed rozpoczęciem jakiejkolwiek terapii. Leczenie chirurgiczne stosuje się w przypadku, kiedy pozwala na to umiejscowienie nowotworu. Ma ono na celu usunięcie całej tkanki guza, albo chociaż częściowe zmniejszenie ciasnoty wewnątrz czaszki, aby poprawić komfort życia pacjenta. Czasem wspomagająco stosuje się radioterapię lub chemioterapię, jednak ich skuteczność nie jest znacząca. Poszukiwanie innych metod zwalczania nowotworów mózgu jest więc niezbędne.

    Ciekawych wyników dostarczyły badania przeprowadzone przez naukowców na Uniwersytecie Adelaide. Odkryli oni, że wzrost nowotworów mózgu może zostać zatrzymany po podaniu leków hamujących działania niepożądane chemioterapii. Odkrycia tego dokonano podczas badań związku pomiędzy nowotworami mózgu, a białkami powiązanymi z stanem zapalnym mózgu, zwanymi „substancją P”. Substancja P jest wydzielana w większych ilościach w pewnych nowotworach – w tym jak się okazało, też w raku mózgu. Naukowcy chcieli wiedzieć, czy substancja ta jest powiązana z wzrostem guza, oraz czy zablokowanie jej może zahamować ten wzrost. Substancja P wiąże się z receptorem NK1. Naukowcy zablokowali ten receptor przy pomocy leku o nazwie Emend, który przeznaczony jest dla pacjentów po chemioterapii, w celu łagodzenia skutków niepożądanych leczenia. Aktywność substancji P została zahamowana, a wzrost guza zatrzymany. Wyniki badań dają szanse na znalezienie znacznie skuteczniejszych szans na leczenie tych złośliwych i wyjątkowo trudnych do zwalczania nowotworów.


  

Nowotwory układu nerwowego należą obecnie do najtrudniej wyleczalnych nowotworów …

Prześlij komentarz

Dodaj Komentarz (0)

Nowsza Starsza