Pacjentki z rakiem piersi są zaniepokojone obciążeniem genetycznym   

   Nowe badania przeprowadzone na Uniwersytecie w Michigan pokazują, że wiele kobiet z zdiagnozowanym rakiem piersi jest zaniepokojonych ryzykiem rozwoju kolejnego nowotworu u nich, lub też obawiają się genetycznego obciążenia u swoich najbliższych.  Mniej więcej 35% wszystkich kobiet z zdiagnozowanym rakiem piersi wyraża wielką chęć zrobienia testów genetycznych, których wyniki pozwoliłyby oszacować ryzyko zachorowania na inny nowotwór. Niestety – aż 43% z nich nie otrzymuje wystarczającego wsparcia w postaci konsultacji z specjalistą, który pomógłby dokładnie omówić wyniki takich badań. Przeprowadzone badania pokazały także, że pacjentki reprezentujące mniejszość rasową często miały bardziej ograniczony dostęp do rozmowy z specjalistą, niż pacjentki rasy białej, mimo iż żadne badania nie pokazały, żeby miały one mniejsze ryzyko zachorowania na dziedzicznego raka. 

    Badania wyraźnie wskazują, że istnieje wyraźna potrzeba dyskusji na temat badań genetycznych w kontekście nowotworów. Pacjentki powinny posiadać odpowiednią wiedzę, zanim poddadzą się badaniu. Około 10% pacjentek z rakiem piersi posiada dziedziczne mutacje, które odpowiadają w dużym stopniu za rozwój tego nowotworu. Wiele z nich wykazuje zainteresowanie testami genetycznymi, aby obniżyć ryzyko uaktywnienia się kolejnej mutacji, jednak lekarze często nie wykazują zainteresowania dyskusją na temat ryzyka związanego z mutacjami genetycznymi.

    W związku z coraz większym rozpowszechnieniem testów genetycznych przez środki masowego przekazu, pacjenci powinni być bardziej świadomi– powinni wiedzieć o nich coś więcej o testach genetycznych, niż tylko to, że istnieją one na rynku. 

  W badaniu przeprowadzonym na Uniwersytecie Michigan, 1536 pacjentek z zdiagnozowanym rakiem piersi wypełniło ankietę. Pacjentki, które były zainteresowane testami genetycznymi wykazywały dużą obawę o to, że ktoś z ich bliskiej rodziny może w przyszłości zachorować na raka.  Najbardziej martwiły się kobiety młode i kobiety latynoskiego pochodzenia, które mówiły tylko w języku hiszpańskim. Kobiety te także bardziej martwiły się o nawrót choroby nowotworowej, oraz o pojawienie się innego nowotworu w przyszłości u nich samych. Badania te zostały opublikowane w Journal of Clinical Oncology.

   Pacjentki powinny być lepiej informowane na temat ryzyka nawrotu nowotworu, oraz na temat skutków występujących mutacji, a także o możliwościach skutecznej prewencji nowotworowej. Regularne badania kontrolne, odpowiednia dieta i ruch są niezwykle ważne po przebytej chorobie nowotworowej. Niezbędna jest także dokładna konsultacja specjalisty w przypadku wykonywania testów genetycznych. Odpowiednia interpretacja wyników badania może przyczynić się do ograniczenia stresu i niepokoju związanego z występowaniem dziedzicznych mutacji. 

   Temat dziedzicznych nowotworów został ostatnio nagłośniony w mediach po ogłoszeniu przez znaną aktorkę - Angelinę Jolie, że zamierza poddać się operacji usunięcia jajników. Aktorka ma już za sobą podwójną mastektomię. Powodem podjęcia tak drastycznej decyzji był wynik testu genetycznego, który jednoznacznie wskazał na bardzo wysokie ryzyko zachorowania na raka piersi. Angelina odziedziczyła mutację w genie BRCA1 po swojej mamie, która zmarła niedawno na nowotwór.

   Warto jednak wspomnieć, że operacyjne usunięcie narządów to ostateczność – nie konieczność. Świadomość na temat czynników ryzyka jest niezwykle ważna przy diagnozie mutacji genetycznych. Zdrowy styl życia, odpowiednia dieta i regularne badania kontrolne mogą nas uchronić przed rakiem. Należy także mieć na uwadze, że rak wykryty w bardzo wczesnym stadium jest zazwyczaj uleczalny. 

   Decydując się na badanie genetyczne w kierunku mutacji powodujących rozwój nowotworów warto wybrać placówkę, która oferuje konsultacje lekarza specjalisty, aby maksymalnie ograniczyć stres związany z badaniem.

Źródło: Reshma Jagsi, Kent A. Griffith, Allison W. Kurian, Monica Morrow, Ann S. Hamilton, John J. Graff, Steven J. Katz, and Sarah T. Hawley. Concerns About Cancer Risk and Experiences With Genetic Testing in a Diverse Population of Patients With Breast Cancer. Journal of Clinical Oncology, April 2015 DOI: 10.1200/JCO.2014.58.5885

Nowe badania przeprowadzone na Uniwersytecie w Michigan pokazują, że wiele kobiet…

Prześlij komentarz

Dodaj Komentarz (0)

Nowsza Starsza