Nowe badania – starsze pacjentki z rakiem piersi unikną radioterapii

   
  Przeprowadzono nowe badania, których wyniki wskazują, że starsze pacjentki, które przeszły chirurgiczne usunięcie raka piersi, być może unikną dodatkowego leczenia za pomocą radioterapii, a co za tym idzie – skutków ubocznych tego leczenia.


   Radioterapia jest jedną z najstarszych metod leczenia nowotworów. Najczęściej wykorzystuje się promieniowanie X. Wysoka częstotliwość fal powoduje jonizację w tkankach. Jonizacja powstaje w wyniku wybicia elektronu z orbity atomu przez falę elektromagnetyczną. Wolne elektrony powodują wytworzenie wolnych rodników – niestabilnych cząsteczek o dużej reaktywności chemicznej. DNA jądra komórkowego jest strukturą podatną na uszkodzenia w wyniku jonizacji. DNA zostaje uszkodzone, gdy wolny elektron trafia w nić DNA oraz w wyniku działania wolnych rodników. Mimo, iż komórki nowotworowe niszczone są przez promieniowanie szybciej niż zdrowe, to jednak metoda ta nie jest całkiem pozbawiona skutków ubocznych.

  Każdy organizm jest inny – dlatego efekty uboczne są różne u poszczególnych pacjentów. Zależą one przede wszystkim od dawki promieniowania oraz od części ciała poddawanej napromieniowaniu. Do najczęstszych efektów ubocznych radioterapii należą: zmęczenie, utrata włosów w miejscu napromieniowania, zmiany skórne i utrata apetytu. U osób młodych zazwyczaj niepokojące objawy szybko przemijają. W przypadku osób starszych, które nie mają tak sprawnych mechanizmów naprawczych, problemy te mogą być bardziej szkodliwe. Jest jednak nadzieja na uniknięcie radioterapii. Jak sugerują najnowsze badania, część kobiet w starszym wieku, które chorują na nowotwór piersi, może uniknąć radioterapii, bez szkód dla szans na przeżycie.

  Starsze kobiety (po 65 roku życia) z rakiem piersi, które poddały się chirurgicznej resekcji i leczeniu hormonalnemu, zyskują tak naprawdę niewielkie korzyści z późniejszej radioterapii. Wyniki badań sugerują, że pacjentki z niewielkim ryzykiem nawrotu nowotworu, mogą uniknąć szkodliwego leczenia i powiązanych z nim efektów ubocznych tj. zmęczenie, czy uszkodzenia serca.

 Starszym kobietom z nowotworami piersi, proponuje się chirurgiczne usunięcie guza z następczym leczeniem hormonalnym, wraz z radioterapią. Kilka nowszych badań szacowało korzyści z leczenia przy pomocy radioterapii u starszych kobiet, które przeszły interwencję chirurgiczną z zachowaniem piersi.

  Naukowcy z Uniwersytetu w Edynburgu przeprowadzili badania na 1326 pacjentkach w wieku 65+ z wczesnym stadium raka piersi. Nowotwory wycięto chirurgicznie. Nie zaobserwowano przerzutów do okolicznych węzłów chłonnych. Polowa pacjentek oprócz leczenia hormonalnego poddawana była radioterapii. Druga połowa przechodziła tylko kurację hormonalną. Po 5 latach – 96% pacjentek przeżyło, w przypadku pozostałych 4% przyczyną śmierci nie były nowotwory piersi. U około 1% pacjentek leczonych przy pomocy radioterapii nastąpił nawrót nowotworu, w porównaniu do 4% pacjentek nieleczonych.

  Profesor Ian Kunkler z Cancer Research Centre na University of Edinburg, powiedział: „Podczas, gdy radioterapia pozostaje nadal standardową metodą wspierającą wiele kobiet po chirurgicznym usunięciu guza, całkowita redukcja ryzyka związanego z nawrotem nowotworu przez radioterapię, w połączeniu z kuracją hormonalną, jest naprawdę niewielka. To sprawia, że można ją pominąć u wybranych, starszych pacjentek.”

   Jak się okazuje, nie zawsze to co stosowane od dawna – jest skuteczne w każdym przypadku. Czasem można uniknąć niepotrzebnych działań niepożądanych, bez utraty szans na przeżycie. Oczywiście nie można działać pochopnie i najpierw należy dokładnie ocenić każdy pojedynczy przypadek. Za ryzyko nawrotu choroby nowotworowej odpowiadają między innymi mutacje w rożnych genach związanych z progresją nowotworową. Identyfikacja takich mutacji u pacjentek chorych na nowotwory, być może pozwoli ocenić, czy radioterapia jest konieczna, czy też można ją pominąć.

Źródło: Ian H Kunkler, Linda J Williams, Wilma J L Jack, David A Cameron, J Michael Dixon. Breast-conserving surgery with or without irradiation in women aged 65 years or older with early breast cancer (PRIME II): a randomised controlled trial.The Lancet Oncology, 2015; DOI:10.1016/S1470-2045(14)71221-5


Przeprowadzono nowe badania, których wyniki wskazują, że starsze pacjentki, które przesz…

Prześlij komentarz

Dodaj Komentarz (0)

Nowsza Starsza